Om nettkunnskap.no

Dette er et nettsted for opplæring av voksne i grunnleggende digitale ferdigheter. Nettkunnskap.no inneholder nettkurs som gir opplæring i internett enkelt fortalt og kritisk tenkning.

Temaene på nettstedet er delt opp i forskjellige kurs som hver enkelt bruker kan ta. Nettkunnskap.no kan brukes som en del av undervisning i grunnleggende digitale ferdigheter og følger læreplanen i digitale ferdigheter nivå 1-2. Undervisere og veiledere i grunnleggende digitale ferdigheter kan bruke nettstedet i gruppeundervisning, eller 1 til 1 opplæring. Personer med opplæringsbehov kan også bruke nettstedet på egenhånd.

Nettkunnskap.no er utviklet og laget av kursleverandøren i grunnleggende ferdigheter DalPro AS – en vekstbedrift på Hitra og Frøya. På oppdrag fra Kompetanse Norge.

Rull til toppen