Min-ID

Lytt til teksten:

Velger mellom Bank ID og Min ID på mobiltelefonen. Illustrasjon.

Du kan også skaffe deg en elektronisk legitimasjon som heter Min-Id. Min-ID gir deg tilgang til dine personlige offentlige tjenester til for eksempel NAV, Skatteetaten og Helsenorge.

For å opprette deg en bruker på Min ID, må du ha tilgjengelig en mobiltelefon, et personnummer og noe som heter PIN-kode- brev. Dette brevet må du bestille hos Skatteetaten og det kommer til deg i posten.

For å aktivisere Min-ID første gangen, må du inn på en nettside som heter Altinn.no.


← Forrige leksjon: BankID Neste leksjon: Oppsummering →
Rull til toppen